SENIOR III AI STD

12/11/2016

SENIOR II AI STD

12/11/2016

ADULTO I AI+AN STD

12/11/2016

YOUTH AN STD

12/11/2016

SENIOR III B STD

12/11/2016

JUNIOR II B STD

12/11/2016

SENIOR II+III 1ªT+2ªT STD

12/11/2016

ADULTO I +YOUTH 1ªT STD

12/11/2016

JUNIOR I 1ªT+2ªT STD

12/11/2016

JUNIOR II 2ªT STD

12/11/2016

ADULTO I+II AI+AN LAT

12/11/2016

SENIOR II+III AN+B+C LAT

12/11/2016

YOUTH AN+B LAT

12/11/2016

JUNIOR I+II C+B LAT

12/11/2016

SENIOR III 1ªT+2ªT LAT

12/11/2016

SENIOR II 1ªT+2ªT LAT

12/11/2016

YOUTH+ADULTO I 1ªT LAT

12/11/2016

JUNIOR II 1ªT+2ªT LAT

12/11/2016

JUNIOR I 1ªT+2ªT LAT

12/11/2016

JUVENIL I 1ªT+2ªT 10B

12/11/2016

JUVENIL II 1ªT+2ªT 10B

12/11/2016

JUVENIL I+II F STD

12/11/2016

JUVENIL I+II F LAT

12/11/2016