ADULTO I AI LAT

11/11/2017

SENIOR III AI LAT

11/11/2017

JUNIOR II B+JUNIOR II AN LAT

11/11/2017

SENIOR II AN+SENIOR II AI LAT

11/11/2017

ADULTO II C+ADULTO II B+ADULTO II AN LAT

11/11/2017

SENIOR III C LAT

11/11/2017

ADULTO I B+ADULTO I AN LAT

11/11/2017

SENIOR III AN LAT

11/11/2017

YOUTH C+YOUTH B+YOUTH AN LAT

11/11/2017

SENIOR II C+SENIOR II B LAT

11/11/2017

SENIOR III B LAT

11/11/2017

SENIOR I B+SENIOR I AN+SENIOR I AI LAT

11/11/2017

SENIOR IV B+SENIOR IV AN LAT

11/11/2017

JUNIOR I C LAT

11/11/2017

SENIOR III AI STD

11/11/2017

SENIOR III AN STD

11/11/2017

SENIOR II B+SENIOR II AN+SENIOR II AI STD

11/11/2017

SENIOR III B STD

11/11/2017

SENIOR IV AN STD

11/11/2017

YOUTH C+YOUTH B+YOUTH AN STD

11/11/2017

SENIOR IV B STD

11/11/2017

JUNIOR II C+JUNIOR II B STD

11/11/2017

SENIOR III C STD

11/11/2017

ADULTO I B+ADULTO I AN+ADULTO I AI STD

11/11/2017

ADULTO II B+SENIOR I C STD

11/11/2017