SENIOR III AI+AN STD

3/19/2017

SENIOR II AI STD

3/19/2017

ADULTO I + YOUTH AI+AN STD

3/19/2017

SENIOR II AN STD

3/19/2017

SENIOR I AN STD

3/19/2017

SENIOR III B STD (2)

3/19/2017

SENIOR II B+C STD (2)

3/19/2017

JUNIOR II B+C STD

3/19/2017

SENIOR III C STD (2)

3/19/2017

YOUTH C STD (1)

3/19/2017

SENIOR II+III 1ªT+2ªT STD (1)

3/19/2017

ADULTO I 1ªT+2ªT STD (2)

3/19/2017

YOUTH 1ªT+2ªT STD (1)

3/19/2017

JUNIOR I 1ªT+2ªT 10B (1)

3/19/2017

JUNIOR II 2ªT STD (1)

3/19/2017

SENIOR III AI LAT

3/19/2017

SENIOR II AI+AN LAT

3/19/2017

SENIOR I AI+AN LAT

3/19/2017

ADULTO I AI+AN LAT

3/19/2017

SENIOR III AN LAT

3/19/2017

ADULTO II AN+B LAT

3/19/2017

SENIOR III B LAT (1)

3/19/2017

SENIOR I B+C LAT (1)

3/19/2017

YOUTH AN+B+C + ADULTO I C LAT

3/19/2017

JUNIOR II B+C LAT (2)

3/19/2017

SENIOR III C LAT (2)

3/19/2017

JUNIOR I C LAT (2)

3/19/2017

SENIOR III 1ªT+2ªT LAT (1)

3/19/2017

SENIOR II 1ªT+2ªT LAT (2)

3/19/2017

ADULTO I 1ªT+2ªT LAT (1)

3/19/2017

YOUTH 1ªT+2ªT LAT (2)

3/19/2017

JUNIOR II 1ªT+2ªT LAT (1)

3/19/2017

JUVENIL I 1ªT+2ªT 10B (1)

3/19/2017

JUVENIL II 1ªT+2ªT 10B (2)

3/19/2017

SENIOR IV B STD (2)

3/19/2017

SENIOR IV AN STD

3/19/2017

SENIOR IV AN+B LAT

3/19/2017